Drømmen om Amerika

Sådan har tidligere stadsarkivar i Aalborg, Henning Bender, valgt at kalde sit foredrag, der foregår på Nørholm Skole, Nørholmsvej 480, den 14. marts kl. 19.00.

Inden foredraget, har Kirsten Arden lovet at fortælle lidt om skolen og vise os den imponerende udsigt over Limfjordens vande.

Derefter vil Henning Bender fortælle om den store udvandring, der skete fra Danmark til Amerika – og vi kan glæde os til en fantastisk rejse.

Aftenen afsluttes med kaffe og brød til en pris af 60 kr. pr. deltager.

Tilmelding senest den 12. marts til Peter – 4017 8302 eller John – 2147 3394 eller på mail –

På gensyn –

Bestyrelsen

Velbesøgt generalforsamling

Den 14. februar afholdt foreningen sin ordinære generalforsamling. I år foregik den i Nørholm Forsamlingshus, og allerede 5 minutter før den planlagte start, var der mødt de 65 medlemmer, der også deltog resten af aftenen.

Generalforsamlingen var gennemført i løbet af en halv time. Først bød formand Peter Stoffersen velkommen og foreslog John Ejdrup som dirigent. Forslaget godkendtes af forsamlingen med applaus.

Herefter aflagde formanden beretning vedr. arbejdet i det forgangne år – grundet kassererens fravær, måtte formanden også gennemgå regnskabet. Begge dele godkendte forsamlingen uden yderligere spørgsmål.

I forbindelse med de valg, der skal gennemføres iht. vedtægterne, opstillede alle til endnu en 2-årig periode, og forsamlingen ønskede ikke opstilling af yderligere kandidater. Så der var genvalg til alle. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.

Efter generalforsamlingen kunne Lene Bjerre, der har grundlagt firmaet Lene Bjerre Design, indvi forsamlingen i firmaets spændende udvikling, der begyndte med, at Lene sad ved køkkenbordet og foldede de første lampeskærme, som hun solgte til familie, naboer og venner. Senere udviklede salget sig, og mange i lokalområdet blev beskæftiget med foldning af lampeskærme – på et tidspunkt blev efterspørgslen så stor, at produktionen blev mekaniseret, og Lene leverede skærme til Holmegård og senere stor eksport til resten af Skandinavien, Tyskland, Frankrig og England.

På et tidspunkt voksede fabrikken sig ud af rammerne i Klitgaard, og der blev bygget en ny fabrik i Skalhuse ved Nibe. For nogle år siden overdrog Lene og Peter Bjerre fabrikken til nye ejere, og fabrikken og brandet Lene Bjerre Design, lever fortsat i bedste velgående.

Efter Lenes ”rejsebeskrivelse” var det blevet kaffetid – efter boller, lagkage og hyggesnak, blev der vist en film om Dronningens besøg på fabrikken i Nibe. Desuden havde Lene lavet en lille udstilling af nogle af de markedsføringsmaterialer, der var lavet gennem årene – og her besvarede hun også de spørgsmål, der var opstået under hendes indlæg.

Også i 2018, vil bestyrelsen gerne takke de mange deltagere, for at være med til at gøre foreningens generalforsamlinger til en god oplevelse i lokalhistoriens tegn.

Generalforsamling 2018

Den 14. februar kl. 19.30 afholder vi ordinær generalforsamling i Nørholm Forsamlingshus. Dagsorden iht. vedtægterne. Der er ikke modtaget forslag til behandling.

Efter generalforsamlingen vil Lene Bjerre fortælle deltagerne om Lene Bjerre Designs udvikling fra køkkenbordsproduktion i Klitgård til international eksportvirksomhed i Nibe.

Efter foredraget serveres kaffe mm.

Bestyrelsen ser frem til endnu en god generalforsamling med stor medlemsdeltagelse – På gensyn

Besøg fra USA

Lørdag den 13. januar havde arkivet besøg fra USA, af Jerry Jorgensen (i midten), der søgte efter flere oplysninger om sin danske oldefar, der var udvandret til USA i 1882.

Jerry var på besøg på Aalborg Universitet, og forinden havde han sendt en email til en person i Sønderholm, som han tilfældigt havde fundet via Google. Takket være Benny Houmann, Ventek (til højre), blev der skabt kontakt til Lokalhistorisk Arkiv, der hurtigt fulgte Jerrys mail op med en invitation til besøg på arkivet.

Vi fik korrigeret en del af de oplysninger Jerry havde vedr. sin oldefar, og regner med efterfølgende at være i stand til at hjælpe ham med yderligere oplysninger vedr. den gren af hans familie.

Oldefaderen hedder Søren Jørgensen Dyrmand, han er født i Tostrup i 1857 og ifølge kirkebogen er han døbt i Sønderholm Kirke i januar 1858. Ved folketællingerne i 1860 og 1880 bor han stadig hos forældrene.

Jerry Jorgensen er Vicepresident på Augustana University i Sioux Falls i South Dakota, der ligger i  den nordlige del af Midt-vesten. Som mange amerikanere var han en venlig og uhøjtidelig mand, der nød at blive vist rundt i lokalområdet. Bl.a. besøgte han Sønderholm Kirke, Troldkirken og Tostrup – og undervejs fik han også lidt historisk indblik i St. Restrup.

Lis Dalsmark, der er arkivleder, sidder til ventre på billedet.

Anton – en dreng fra Klitgaard

Anton er født udenfor ægteskab i 1896 i Klitgaard. Han vokser op hos sin mormor, der er enkekone.

Opvækstforholdene er meget beskedne, og Anton kommer tidligt ud at tjene.

Denne beskedne opvækst, beskriver Else Jensen, meget mere detaljeret i sin bog om sin fars liv. Beskrivelserne bygger Else Jensen på sin fars egne optegnelser igennem livet.

Læseren får en god beskrivelse af, hvor beskedne forhold de fleste folk i Klitgaard og resten af Nørholm Sogn (og sikkert også resten af Danmark), levede under i begyndelsen af 1900-tallet.

Første del af bogen beskriver Antons barndom og skolegang, samt en række enkeltepisoder, der giver et godt indtryk af det lokale liv.

Barndommen får nu hurtigt en ende, og allerede i sommeren 1905, da Anton er 9 år, får han sin første plads som hyrdedreng i nærheden af hjemmet.

Herefter følger beskrivelser fra en lang række ansættelsesforhold, dels som hyrdedreng, senere som karl på en række gårde i Nørholm Sogn. Beskrivelserne er så gode, at gårdene stadig kan identificeres, og det gør jo læsningen meget nærværende. Samtidig får man et godt indtryk af hvor forskelligt bønderne behandlede deres tyende – heldigvis blev tyendet de fleste steder behandlet med respekt, men alle steder var arbejdet fysisk hårdt.

Bogen afsluttes med beskrivelser fra Antons giftemål og voksenliv frem til 1930. Denne del af livet foregår forskellige steder i Vendsyssel.

Bogen kan købes på her på arkivet for 175 kr. – kan også sendes mod yderligere betaling af forsendelsesomkostninger.

Muligheder for lidt ekstra lokalhistorie!

I den kommende weekend kan du møde repræsentanter for lokalhistorisk forening følgende steder og tidspunkter:

I forbindelse med Børnedyrskuet i Nørholm lørdag d. 10. juni, kan du møde os på Nørholm Skole mellem kl. 10 og 15.

I forbindelse med Byfesten i Sønderholm, er der ekstraordinært åbent på Lokalhistorisk Arkiv søndag d. 11. juni kl. 13 – 16. Arkivet ligger ved byfestpladsen.

Alle er velkomne begge steder – På gensyn!

Udflugt til Lundbæk den 7. juni kl. 19.00

På onsdag vil medlemmerne af Lokalhistorisk Forening for Frejlev, Nørholm og Sønderholm sogne gå i både de gamle baroners, Tordenkalvens og Niels Quist-Jensens fodspor. Her vil den tidligere forstander for Nordjyllands Landbrugsskole Niels Quist-Jensen nemlig stoppe op, og se tilbage på de mange år, han har boet på det gamle herresæde Lundbæk. Her har han været tæt på landbrugets virke og ungdom igennem et kvart århundrede, og det og meget mere vil han naturligvis fortælle gode historier om. Foreningen ser frem til et behageligt arrangement, nu hvor foreningens 40 års jubilæum stadigvæk fejres og sommeren hilses i møde.

Tilmelding, gerne inden d. 2. juni, til Peter Stoffersen 4017-8302, John Ejdrup 2147-3394 eller mail til

Over 100 gæster til 40 års jubilæet!

Tak til alle dem der mødte op og hjalp med at festliggøre foreningens 40 års jubilæum den 25. marts. Det blev en helt fantastisk dag, hvor vi fik lejlighed til at præsentere kendte og ukendte billeder fra Frejlev, Nørholm og Sønderholm sogne. Have premiere på offentlig visning af Reerslev-filmen med indtaling af Anton Staun Bendtsen, Sønderholm – tidligere har Staun altid selv været tilstede og talt ved de offentlige fremvisninger, men efter han er afgået ved døden, må vi “nøjes” med lydsporet på filmen.

Receptionen blev indledt med velkomsttale af formand Peter Stoffersen, sang med tekst forfattet af foreningens sekretær Karen Hansen, jubilæumstaler af 2. viceborgmester Mads Sølver Pedersen og konst. stadsarkivar Flemming Nielsen.

Herefter var der fri adgang til de spændende udstillinger og lidt til gane og mave – samt en god snak med andre lokalhistorisk interesserede.

I hele receptionens åbningstid var der høj aktivitet – også hos Claus Thrane, der i dagens anledning fortalte om, og viste en del af de genstande, han finder under mulden vha. sin metaldetektor – og det er ikke guld altsammen, understregede han.

Endnu en gang – tak fordi I var med til at fejre foreningens jubilæum –

Venlig hilsen – Bestyrelsen

Generalforsamling den 15. februar kl. 19.30

Desværre er der indsneget sig en lille fejl i Bjergposten nr. 40 vedr. datoen for foreningens generalforsamling.

Den foregår altså onsdag den 15. februar 2017 kl. 19.30 i Sønderholm Sognegård.

Dagsorden iht. foreningens vedtægter.

Efter generalforsamlingen vil Christian Juul fortælle om da Niels Hausgård, Poul Krebs, Tørfisk og mange andre kendte musikere indspillede plader og kassettebånd på et af Nordens mest moderne pladestudier, “Stuk” i Sønderholm. Hans forældre ejede studiet.

Foreningen er vært ved kaffe og brød.

PS. HUSKAT foreningens 40 års jubilæum fejres på Sønderholm Skole den 25. marts kl. 10 – 15