Alle medlemsaktiviteter er aflyst ind til videre!

Lokalhistorisk Forening støtter op om Regeringens tiltag til at stoppe udbredelsen af Corunavirus – derfor er Arkivet ikke åbent for offentligheden ind til videre – og bestyrelsen har valgt at aflyse Forårsturen den 2. april.

Har du lyst til at stifte nærmere bekendtskab med vore arkivalier, så besøg arkiv.dk – og lav søgninger her. Desuden kan vi altid kontaktes på mail eller telefon.

Vi håber snart at kunne være tilbage i normal gænge – og at ovenstående er acceptabelt for alle vore brugere.

Venlig hilsen – Bestyrelsen

Arkiv.dk fylder fem år

I dag, den 20. februar 2020, er det præcist 5 år siden, at arkiv.dk gik i luften, og en sand kulturskat af billeder, dagbøger, breve og meget mere blev tilgængelig online. Vores lokalhistoriske arkiv bidrager sammen med over 600 andre lokal- og stadsarkiver til at gøre kilderne til Danmarkshistorien tilgængelig for alle, og arkiv.dk er utrolig populær, siger arkivleder Lis Dalsmark. Siden præsentationen i 2015 har der været over 12,9 mio. besøg på siden, og knap 128 mio. sidevisninger.

Siden lanceringen i 2015 er portalen blevet videreudviklet, så det nu er muligt at se digitaliserede kilder, høre lydklip og se historiske filmklip. På brugerzonen Mit arkiv.dk, er det muligt at gemme favorit-billeder og dokumenter, købe billeder i høj opløsning, abonnere på et arkiv eller en søgestreng, kommentere arkivernes registreringer, som vi kender det fra Facebook, og hjælpe arkiverne med at placere billeder rigtigt på et kort. Arkiv.dk er også blevet lanceret i en engelsksproget udgave, så ikke-dansktalende har bedre mulighed for at dykke ned i det spændende materiale på siden.

I 2015 lå der 1.841.254 registreringer online tilgængelig på arkiv.dk. Dette tal er siden vokset til 3.712.453 registreringer, heraf udgør billederne over 2,5 mio. af den samlede mængde registreringer.

Arkiv.dk udvikles og drives af Arkibas, som ejes af Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA), og registreringssystemet Arkibas, som ligger bag arkiv.dk, kunne i juni 2019 fejre 30 års jubilæum.

Arkiv.dk er udviklet med støtte fra A.P. Møller Fonden og Den A.P. Møllerske Støttefond.

Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen afholdes den 3. februar 2020 kl. 19.30 i Sønderholm Sognegård – foreningen er vært ved boller og lagkage med tilhørende kaffe/the.

Efter generalforsamlingen vil eventyreren Chr. Havrehed fortælle om sit spændende liv – se omtalen nedenfor.

Ved dette års generalforsamling for Lokalhistorisk forening for Frejlev, Nørholm og Sønderholm sogne kan omtalen her i Nibe Avis indledes med en artikel fra et andet blad, nemlig Ekstra Bladet. I dette stod der i efteråret 2001 følgende citat: ”Ude midt i Atlanterhavet sidder der en dansker i en robåd. Det lyder som indledningen til en gammel vits, der kunne ende med – at han fik ro i årevis. Men det er det ikke. Det er den skingrende vanvittige virkelighed.” Og hvem kunne tro at denne dansker var en fra vore sogne og havde sådanne lyster? Svaret er, at eventyreren Christian Havrehed her fik udlevet drømmen om at være til gavn for andre, og han fik senere mange andre bemærkelsesværdige oplevelser i verden. Kom og hør historien om hans opvækst i Sønderholm, hans internationale uddannelse i England – allerede som 16-årig, og om hans fascination af det kinesiske sprog og lande langt herfra. Foreningen håber på en eventyrlig aften i godt selskab.

Bjerg-Posten nr. 43 er udkommet

Bjerg-Posten, der er lokalhistorisk forenings årsskrift er nu hos foreningens medlemmer eller på vej rundt i medlemmernes postkasser. Årsskriftet er trykt i 450 eksemplarer, og langt de fleste omdeles i lokalområdet af foreningens bestyrelsesmedlemmer, men ca. 100 sendes med PostNord til medlemmer så langt væk som på Island.

I denne udgave kan der læses om Skrædderen fra Klitgård, Kunstmaleren fra Tostrup og Mejeriet i Drastrup. Der er barndomsfortællinger fra Kærvedgård i Frejlev og Stenergård på Sønderholm Hede – en 100 års fødselsdag for Frejlev Missionshus, lidt om forstander Balle, der var den første forstander på Husmandsskolen i St. Restrup og en beretning fra en af de første tilflyttere til Sønderholm i 1963.

Desuden løfter bestyrelsen sløret for et par spændende udflugter i 2020 – en forårstur til Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museet i Farsø og en sommertur til Vitskøl Kloster – som vanligt regner vi med stor medlemstilslutning.

I mange år har der været et stort fremmøde til generalforsamlingerne, og i 2020 har vi også store forventninger til dette. Bestyrelsen har nemlig formået, at få en tidligere Sønderholm-dreng, Christian Havrehed, til at holde foredrag efter generalforsamlingen. Christian har haft sin arbejdsplads i Hongkong, og har også roet tværs over Stillehavet – altså kan han berette om et spændende internationalt og udfordrende liv.

Er du interesseret i at blive medlem og deltage i foreningens aktiviteter, så skal du blot klikke på menupunktet – OM ARKIVET. Et medlemsskab koster 80 kr. om året for hele husstanden.

Sommerudflugt den 12. juni kl. 19.00

Sommerudflugten går i år til den store lokale virksomhed FC Beton.

Vi mødes på den oprindelige adresse for virksomheden – midt i Frejlev – Nibevej 331. Her vil 2. og 3. generation af familien Mølgaard være guider på en rundtur.

Efter rundvisning her, kører vi til den nuværende hovedadresse mellem Frejlev og Drastrup – her vil virksomheden være vært for lidt til ganen – og naturligvis en fortælling om FC Betons nyere historiske udvikling.

Tilmelding inden den 8. juni til formand Peter Stoffersen – 4017 8302

På gensyn – bestyrelsen

Generalforsamling 2019

Årets generalforsamling afholdes i Frejlev Kirkecenter, Verdisvej 4 – tirsdag den 12. februar kl. 19.30 – dagsorden iht. vedtægterne.

Efter generalforsamlingen fortæller Arne Christensen, der er søn af mejeriejerne Sigrid og Sigurd Christensen, om Drastrup Mejeris historie igennem tiden. Arne har arbejdet i mejeribranchen i hele sit liv, så det bliver helt sikkert en spændende historie vi skal høre.

På gensyn – Bestyrelsen

Bjergposten nr. 42 – 2018 er på vej til medlemmerne

Foreningens medlemmer kan godt begynde at glæde sig – der er et nyt årsskrift fra lokalhistorisk forening, på vej ud til dem.

I dette nummer kan der bl.a. læses om anlæggelsen af den nu 25 år gamle Ny Nibevej. Endvidere er der spændende artikler fra Aalborg Golfklubs baneanlæg på Jægersprisvej. Her blev de første 9 golfhuller taget i brug for 50 år siden. Idag er er 3 sløjfer på hver 9 huller.

Desuden er der flere bidrag fra mangeårige beboere i vores lokalområde – og et par gode beretninger om Post Elly fra Frejlev.

Glæd jer til spændende læsning – hvis I ikke allerede har modtaget Bjergposten.

Åbent Arkiv – lørdag den 10. november kl. 14 – 17

Har du GULD I GEMMERNE derhjemme, så er du velkommen til at tage det med på arkivet denne dag – så vil vi evt. skanne, kopiere eller du kan aflevere det, og vi vil registrere og opbevare arkivalierne.

Alle er velkomne til at besøge os og få et indtryk af hvad vi opbevarer på vore mange hyldemeter. Vi kan også hjælpe dig med at finde oplysninger som du søger – både hos os selv og i andre arkiver.

Du er meget velkommen til en god snak og en kop kaffe!

På gensyn – Bestyrelsen

Sommerudflugt den 6. juni kl. 19.00

Så nærmer datoen sig for foreningens sommerudflugt, der går til Rebildcentret, Røde Møllevej 4.

Her er der arrangeret en guidet tur på det forholdsvis nye center ved Tingbæk Kalkminer. Det er et interessant sted med kalk, kilder, kunst og kold krig, inden for en årrække åbnes attraktionen Regan Vest.

Der betales for entre, guide, kaffe og brød, og prisen er 100 kr. pr. deltager.

Tilmelding til Peter – 40 17 83 02, John – 21 47 33 94 eller mail:  inden mandag den 4. juni.

Der vil være samkørsel fra Sønderholm Kirke kl. 18.30

Drømmen om Amerika

Sådan har tidligere stadsarkivar i Aalborg, Henning Bender, valgt at kalde sit foredrag, der foregår på Nørholm Skole, Nørholmsvej 480, den 14. marts kl. 19.00.

Inden foredraget, har Kirsten Arden lovet at fortælle lidt om skolen og vise os den imponerende udsigt over Limfjordens vande.

Derefter vil Henning Bender fortælle om den store udvandring, der skete fra Danmark til Amerika – og vi kan glæde os til en fantastisk rejse.

Aftenen afsluttes med kaffe og brød til en pris af 60 kr. pr. deltager.

Tilmelding senest den 12. marts til Peter – 4017 8302 eller John – 2147 3394 eller på mail –

På gensyn –

Bestyrelsen