Medlemsskab

Arkivet er offentligt tilgængeligt, men du kan støtte driften af arkivet ved at være medlem af Lokalhistorisk Forening i Frejlev, Nørholm og Sønderholm sogne.

Det koster kr. 80 pr. år – kontingentet opkræves i forbindelse med omdelingen af foreningens årsskrift BJERGPOSTEN, der er inkluderet i medlemsskabet.

Nye medlemmer optages ved henvendelse til formanden på tlf. 9834 1302 / 4017 8302  eller ved mail til: eller ved udfyldelse af formularen under punktet KONTAKT.

Evt. ændringer vedr. medlemsskabet, kan ligeledes meddeles på ovennævnte mailadresse.