Månedens Billede

Velkomstsang i forbindelse med foreningens 40 jubilæums reception på Sønderholm Skole den 25. marts d.å.   Se mere under punktet NYHEDER!