Bøger

Foreningen har i foråret 2014 i samarbejde med Nørholm og Omegns Borgerforening udgivet bogen:

Bidrag til Nørholm Sogns Historie I – Oldtiden – 1910

Foreningen udgav i 2012 i samarbejde med St. Restrup Landsbyforening og St. Restrup Samråd bogen:

St. Restrup 1912 – 2012 – Fra herregårdsmark til lokalsamfund

Læs mere om bogen på bogens hjemmeside

Begge bøger kan købes ved henvendelse til foreningen – kan evt. sendes mod et mindre tillæg.

Desuden planlægger foreningen at udgive endnu en bog om Nørholm Sogn i samarbejde med Nørholm og Omegns Borgerforening – dette vil ske i løbet af 2014/15.

Dette er desværre ikke sket, men udgivelsen rumsterer stadig, så pludselig vil der udkomme en bog om Nørholm sogns nyere historie.