Bøger

Foreningen har i januar 2023 støttet trykning og udgivelse af fire bøger, skrevet af lokalhistorikeren og forfatteren Ole Færch (www.ferch.dk):

Nørholm Sogns Historie – Et Bidrag (131 sider)

Nørholm Kirkebog 1650 – 1700 (96 sider)

Nørholm Kirkebog 1701 – 1729 (91 sider)

Nørholm Birks Tingbøger 1670 – 1685 (118 sider)

Ovennævnte sælges for 200 kr. pr. eksemplar + forsendelse

I forbindelse med ovennævnte udgivelser, har Ole Færch også udgivet to E-bøger, der stilles vederlagsfrit til rådighed for alle – de kan hentes her:

Gårdene i Nørholm, 1440 – 1840, et studie i ejer- og fæsteforhold – Nørholms gårde

Kilder til Nørholm Sogns Historie, 1216 – 1840 – Kilder til Nørholm Sogns Historie

Foreningen udgav i foråret 2014 i samarbejde med Nørholm og Omegns Borgerforening bogen:

Bidrag til Nørholm Sogns Historie I – Oldtiden – 1910

Denne bog sælges for 100 kr. – evt. sammen med Nørholm Sogns Historie – Et bidrag for 250 kr. + forsendelse

Foreningen udgav i 2012 i samarbejde med St. Restrup Landsbyforening og St. Restrup Samråd bogen:

St. Restrup 1912 – 2012 – Fra herregårdsmark til lokalsamfund

Læs mere om bogen på bogens hjemmeside

Bogen sælges for 100 kr. + forsendelse