På arkivet finder du…

Arkivets store samling er opbygget siden 1977, hvor en række personer med interesse for sognenes lokalhistorie, tog initiativ til stiftelse af Lokalhistorisk Forening for Frejlev, Nørholm og Sønderholm sogne.

Gennem årene har arkivet modtaget et utal af arkivalier, der næsten alle er registreret på Arkibas, et IT-system, der gør det muligt at genfinde arkivalierne. Prøv selv på arkiv.dk

Skrevne arkivalier

Arkivet råder over mange hyldemeter skrevne arkivalier, der rummer et væld af vidnesbyrd om sognenes historie. En væsentlig del stammer fra enkeltpersoner, foreninger og virksomheder.

Foreningsarkivalier er typisk vedtægter, forhandlingsprotokoller, regnskaber, medlemsfortegnelser og materiale fra arrangementer og særlige begivenheder i foreningens liv.

Virksomhedsarkivalier består typisk af regnskaber, korrespondance og materialer fra virksomhedens drift.

Vi er i gang med at skanne disse arkivalier – og de bliver tilgængelige på arkiv.dk efterhånden som skanning og registrering bliver gennemført, men underalle omstændigheder kan man se om vi har dokumenterne – indholdet er bare ikke tilgængeligt endnu.

Fotosamlingen

På arkivet findes flere hyldemeter med billeder, der er opdelt efter steder i sognene – og for flertallets vedkommende er der påført relevante oplysninger. Disse billeder kan også findes på arkiv.dk

Beskrivelse af gårde

Lokalhistorikeren Bent Elkjær, Frejlev, har udarbejdet mange beskrivelser af gårde i sognene – alle disse beskrivelser har han stillet til rådighed for arkivet. Indholdet af alle beskrivelser er nu skannet og registreret, så indholdet kan ses på arkiv.dk

Desuden rummer samlingen en del gårdmalerier og luftfotos af gårde og huse.

Bøger og tidsskrifter

Arkivet råder over en pæn samling af bøger om lokale forhold, lokalhistorie og historie generelt.

Desuden har vi en komplet samling af årsskrifter fra St. Restrup Husmandsskole / Højskole, samt en samling af de kirkeblade og andre udgivelser, der sker lokalt.

Avisudklip

Samlingen af avisudklip om alt hvad der rører sig lokalt, rummer udklip helt tilbage fra omkring år 1900, men naturligvis er langt de fleste af nyere dato – og arkivet fortsætter naturligvis indsamlingen og arkivering af disse udklip. Udklippene er tilgængelige ved besøg på arkivet.

Lydbånd og videofilm

Arkivet er i besiddelse af en del lydbånd, hvor personer fra lokalsamfundet giver erindringsinterviews. Disse lydbånd vil i løbet af få år være digitaliseret – og vil så være tilgængelige på denne hjemmeside.

Vi er også i besiddelse af en række videofilm – bl.a. Reerslevfilmen, der er optaget i alle tre sogne i begyndelse af 1960-erne. Reerslevfilmen er digitaliseret – og foreningen vil vise den ved særlige lejligheder. Uddrag af filmen kan findes på Aalborg Stadsarkivs hjemmeside. http://aalborgstadsarkiv.dk – skriv – reerslev – i fritekst søgefeltet i venstre side.