Bestyrelse

Oversigt over bestyrelsen for Lokalhistorisk Forening, der er ansvarlige for driften af lokalarkivet – du er altid velkommen til at kontakte en af os, hvis du har lokalhistoriske spørgsmål:

NB: I parentesen efter navnet, vises det/de områder, hvor det enkelte bestyrelsesmedlem har “spidskompetence”kendskab!

Formand: Peter Stoffersen (Sønderholm og Tostrup), Hasselvej 3, 9240 Nibe – Tlf. 9834 1302 / 4017 8302 – Mail:

Næstformand: John Ejdrup (Nørholm), Violvej 3, 9240 Nibe – Tlf. 2147 3394 – Mail:

Sekretær: Karen Hansen (Sønderholm), Sønderholm Hedevej 70, 9240 Nibe – Tlf. 3034 5099/9834 1141 – Mail:

Kasserer: Flemming Gravesen (Frejlev), Straussvej 28, Frejlev, 9200 Aalborg SV – Tlf. 2047 9122/9834 3522 – Mail:

Medlemskartotek: Bodil Bundgaard (Nørholm, St. Restrup og Frejlev), Kalmanparken 41, Frejlev, 9200 Aalborg SV – Tlf. 2214 3805 – Mail:

Medlem: Anders Rubæk (Sønderholm og St. Restrup), Morten Vinges Vej 58, Sønderholm, 9240 Nibe – Tlf. 5125 9733 – Mail:

Medlem: Inge Wulff (Nørholm), Kærvej 6, Nibe, 9240 Nibe – Tlf. 2023 3910 – Mail:

Suppleant: Tove Bang Nielsen (Nørholm), Hyttefadet, Klitgaard, 9240 Nibe – Tlf. 5330 3414

Suppleant: Per Sloth Bendtsen (Sønderholm og Nørholm), Nørholm Bygade 38, 9240 Nibe – Tlf. 6048 8701 – Mail: