Bestyrelse

Oversigt over bestyrelsen for Lokalhistorisk Forening, der er ansvarlige for driften af lokalarkivet – du er altid velkommen til at kontakte en af os, hvis du har lokalhistoriske spørgsmål:

Formand: Peter Stoffersen, Hasselvej 3, 9240 Nibe – Tlf. 9834 1302 / 4017 8302 – Mail:

Næstformand: John Ejdrup, Violvej 3, 9240 Nibe – Tlf. 2147 3394 – Mail:

Sekretær: Karen Hansen, Sønderholm Hedevej 70, 9240 Nibe – Tlf. 9834 1141 – Mail:

Kasserer: Flemming Gravesen, Straussvej 28, Frejlev, 9200 Aalb. SV – Tlf. 9834 3522 – Mail:

Medlemskartotek: Per Mølgaard, Lille Volstrupvej 65, Tostrup, 9240 Nibe – Tlf. 9838 9168 – Mail:

Medlem: Henning Klitgaard, Nibevej 146, Drastrup, 9200 Aalb. SV – Tlf. 9818 8933 – Mail:

Medlem: Lis Dalsmark, , Sønderholm, 9240 Nibe – Tlf. 41173389 – Mail:

Suppleant: Tove Bang Nielsen, Nørholm Villavej 20, 9240 Nibe – Tlf. 9834 1493

Suppleant: Bodil Bundgaard, ,Frejlev, 9200 Aalborg SV – Mail: