Bestyrelse

Oversigt over bestyrelsen for Lokalhistorisk Forening, der er ansvarlige for driften af lokalarkivet – du er altid velkommen til at kontakte en af os, hvis du har lokalhistoriske spørgsmål:

Formand: Peter Stoffersen, Hasselvej 3, 9240 Nibe – Tlf. 9834 1302 / 4017 8302 – Mail: pestoffersen@gmail.com

Næstformand: John Ejdrup, Violvej 3, 9240 Nibe – Tlf. 2147 3394 – Mail: john.ejdrup@gmail.com

Sekretær: Karen Hansen, Sønderholm Hedevej 70, 9240 Nibe – Tlf. 9834 1141 – Mail: karen.john@hansen.mail.dk

Kasserer: Flemming Gravesen, Straussvej 28, Frejlev, 9200 Aalb. SV – Tlf. 9834 3522 – Mail: fbg@hotmail.com

Medlemskartotek: Per Mølgaard, Lille Volstrupvej 65, Tostrup, 9240 Nibe – Tlf. 9838 9168 – Mail: permolgaard65@gmail.com

Medlem: Henning Klitgaard, Nibevej 146, Drastrup, 9200 Aalb. SV – Tlf. 9818 8933 – Mail: hklit@home2gvdnet.dk

Medlem: Lis Dalsmark, , Sønderholm, 9240 Nibe – Tlf. 41173389 – Mail: 18lisd@gmail.com

Suppleant: Tove Bang Nielsen, Nørholm Villavej 20, 9240 Nibe – Tlf. 9834 1493

Suppleant: Bodil Bundgaard, ,Frejlev, 9200 Aalborg SV – Mail: bodilbundgaard@gmail.com