Velbesøgt Åbent Arkiv og nyt Bjergposten 2021

Det nyligt afholdte Åbent Arkiv blev meget velbesøgt. Måske skyldtes det, at bestyrelsen i år havde besluttet, at medlemmerne kunne afhente Bjergposten 2021, der netop var modtaget fra trykkeriet. Under alle omstændigheder havde de fremmødte en hyggelig eftermiddag, hvor der blev drukket en del kaffe og udvekslet mange gode lokale historier. Ja, der kom sågar besøg af et medlem, der er bosat i Svendborg.

I løbet af kort tid går bestyrelsen i gang med at omdele Bjergposten til alle de medlemmer, der bor i nærområdet – medlemmer længere væk, vil modtage deres eksemplar med PostNord.

Vi synes selv, at det endnu en gang er lykkedes at lave et årsskrift med et god og alsidigt indhold – så nu håber vi naturligvis at medlemmerne har samme mening om indholdet. Vi ønsker jer alle en god læselyst!

Er du endnu ikke medlem af foreningen, men har lyst til at blive det, så kan du, ved at klikke her, se hvad du skal gøre. Kontingentet for 2022 er 80 kr. pr. husstand.

 

Åbent Arkiv – lørdag den 13. november kl. 14 – 17

– Medlemmer kan afhente deres eksemplar af Bjergposten 2021 – og evt. betale kont.

– Ønsker du at blive medlem, kan du melde dig ind, betale kontingent og få Bjergposten

– Se udstillingen af Anders Hunes malerier og litografier + luftfotos og gårdmalerier

– Få en god snak om lokale historier – kigge i de mange ringbind med fotos og tekst

– Nyde den frisklavede kaffe mm.

På gensyn på Stadionvej 2 i skolegården ved Sønderholm Skole

Sommerudflugt til Vitskøl Kloster

Udflugten er onsdag den 16. juni kl. 19.00.

Klostret er beliggende på Viborgvej 475, 9681 Ranum

Pris for guide, kaffe og brød – 50 kr.

Tilmelding inden den 9. juni til Peter Stoffersen – 4017 8302 eller John Ejdrup – 2147 3394.

Der vil være mulighed for samkørsel fra Sønderholm Kirke kl. 18.00 og naturligvis også fokus på aktuelle forhold vedr. Corona-restriktioner.

PS. I forbindelse med rundvisningen skal benyttes en del trapper, så rundvisningen er ikke egnet for gangbesværede.

Vel mødt – Bestyrelsen

Vores generalforsamling er desværre udskudt – indtil videre!

Grundet de nationale restriktioner ifbm. Covid-19, har bestyrelsen – desværre! – besluttet at udskyde vores ordinære generalforsamling til senere på året!

Den nye dato vil blive offentliggjort i god tid – og vi håber som vanligt at se mange af vore trofaste medlemmer i Sognesalen i Sønderholm – til en god generalforsamling, god forplejning og et godt og spændende lokalhistorisk foredrag.

På gensyn – Bestyrelsen

Arkivet holder lukket til den 19. januar 2021

I overensstemmelse med anbefalinger og restriktioner ifbm. COVID-19, har vi besluttet at holde tidlig juleferie på arkivet. Foreløbig regner vi med at åbne igen tirsdag den 5. januar kl. 9. Julelukningen forlænges til tirsdag den 19. januar 2021

Alle ønskes en Glædelig Jul og Godt Nytår –

Mange hilsener – Bestyrelsen

Bjergposten nr. 44 – årsskrift 2020 – er netop udkommet

Foreningens årsskrift er netop nu ved at blive postomdelt eller omdelt til lokale medlemmer af foreningens bestyrelse. Alle vil forhåbentlig have modtaget årsskriftet i løbet af den første uge i december.

I årets udgave af Bjergposten er der spændende lokalhistoriske artikler fra Porsheden, om Tostrup-Stenen, Møllen i Nørholm og om familien Rubæk, Frejlev og St. Restrup. Årsskriftet afsluttes med en beretning om hvorledes Bogen om St. Restrup blev til.

Da Corona-pandemien var årsag til aflysning af foreningens ture i 2020, har vi valgt at gentage disse i 2021 – og håber så, at de kan gennemføres. Disse og generalforsamlingen 2021 kan der ligeledes læses om i dette nr. af Bjergposten.

Hvis du ikke allerede er medlem af lokalhistorisk forening – og har fået lyst til at blive det, så klik på menupunktet: OM ARKIVET. Her er der flere oplysninger om hvorledes man bliver medlem – og dermed modtager Bjergposten.

Sommertur til Vitskøl Kloster er AFLYST!

Selvom Danmark er ved at genåbne efter Coronapandemien, så har bestyrelsen besluttet ikke at gennemføre foreningens sommertur til Vitskøl Kloster den 10. juni d.å.

Til gengæld håber bestyrelsen, at det snart bliver muligt atter at åbne Arkivet på Sønderholm Skole, men der kommer yderligere information her på hjemmesiden og på Facebook.

Pas fortsat godt på jer selv – og hinanden –

Venlige hilsener – Bstyrelsen

Alle medlemsaktiviteter er aflyst ind til videre!

Lokalhistorisk Forening støtter op om Regeringens tiltag til at stoppe udbredelsen af Corunavirus – derfor er Arkivet ikke åbent for offentligheden ind til videre – og bestyrelsen har valgt at aflyse Forårsturen den 2. april.

Har du lyst til at stifte nærmere bekendtskab med vore arkivalier, så besøg arkiv.dk – og lav søgninger her. Desuden kan vi altid kontaktes på mail eller telefon.

Vi håber snart at kunne være tilbage i normal gænge – og at ovenstående er acceptabelt for alle vore brugere.

Venlig hilsen – Bestyrelsen

Arkiv.dk fylder fem år

I dag, den 20. februar 2020, er det præcist 5 år siden, at arkiv.dk gik i luften, og en sand kulturskat af billeder, dagbøger, breve og meget mere blev tilgængelig online. Vores lokalhistoriske arkiv bidrager sammen med over 600 andre lokal- og stadsarkiver til at gøre kilderne til Danmarkshistorien tilgængelig for alle, og arkiv.dk er utrolig populær, siger arkivleder Lis Dalsmark. Siden præsentationen i 2015 har der været over 12,9 mio. besøg på siden, og knap 128 mio. sidevisninger.

Siden lanceringen i 2015 er portalen blevet videreudviklet, så det nu er muligt at se digitaliserede kilder, høre lydklip og se historiske filmklip. På brugerzonen Mit arkiv.dk, er det muligt at gemme favorit-billeder og dokumenter, købe billeder i høj opløsning, abonnere på et arkiv eller en søgestreng, kommentere arkivernes registreringer, som vi kender det fra Facebook, og hjælpe arkiverne med at placere billeder rigtigt på et kort. Arkiv.dk er også blevet lanceret i en engelsksproget udgave, så ikke-dansktalende har bedre mulighed for at dykke ned i det spændende materiale på siden.

I 2015 lå der 1.841.254 registreringer online tilgængelig på arkiv.dk. Dette tal er siden vokset til 3.712.453 registreringer, heraf udgør billederne over 2,5 mio. af den samlede mængde registreringer.

Arkiv.dk udvikles og drives af Arkibas, som ejes af Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA), og registreringssystemet Arkibas, som ligger bag arkiv.dk, kunne i juni 2019 fejre 30 års jubilæum.

Arkiv.dk er udviklet med støtte fra A.P. Møller Fonden og Den A.P. Møllerske Støttefond.

Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen afholdes den 3. februar 2020 kl. 19.30 i Sønderholm Sognegård – foreningen er vært ved boller og lagkage med tilhørende kaffe/the.

Efter generalforsamlingen vil eventyreren Chr. Havrehed fortælle om sit spændende liv – se omtalen nedenfor.

Ved dette års generalforsamling for Lokalhistorisk forening for Frejlev, Nørholm og Sønderholm sogne kan omtalen her i Nibe Avis indledes med en artikel fra et andet blad, nemlig Ekstra Bladet. I dette stod der i efteråret 2001 følgende citat: ”Ude midt i Atlanterhavet sidder der en dansker i en robåd. Det lyder som indledningen til en gammel vits, der kunne ende med – at han fik ro i årevis. Men det er det ikke. Det er den skingrende vanvittige virkelighed.” Og hvem kunne tro at denne dansker var en fra vore sogne og havde sådanne lyster? Svaret er, at eventyreren Christian Havrehed her fik udlevet drømmen om at være til gavn for andre, og han fik senere mange andre bemærkelsesværdige oplevelser i verden. Kom og hør historien om hans opvækst i Sønderholm, hans internationale uddannelse i England – allerede som 16-årig, og om hans fascination af det kinesiske sprog og lande langt herfra. Foreningen håber på en eventyrlig aften i godt selskab.