Bjerg-Posten nr. 43 er udkommet

Bjerg-Posten, der er lokalhistorisk forenings årsskrift er nu hos foreningens medlemmer eller på vej rundt i medlemmernes postkasser. Årsskriftet er trykt i 450 eksemplarer, og langt de fleste omdeles i lokalområdet af foreningens bestyrelsesmedlemmer, men ca. 100 sendes med PostNord til medlemmer så langt væk som på Island.

I denne udgave kan der læses om Skrædderen fra Klitgård, Kunstmaleren fra Tostrup og Mejeriet i Drastrup. Der er barndomsfortællinger fra Kærvedgård i Frejlev og Stenergård på Sønderholm Hede – en 100 års fødselsdag for Frejlev Missionshus, lidt om forstander Balle, der var den første forstander på Husmandsskolen i St. Restrup og en beretning fra en af de første tilflyttere til Sønderholm i 1963.

Desuden løfter bestyrelsen sløret for et par spændende udflugter i 2020 – en forårstur til Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museet i Farsø og en sommertur til Vitskøl Kloster – som vanligt regner vi med stor medlemstilslutning.

I mange år har der været et stort fremmøde til generalforsamlingerne, og i 2020 har vi også store forventninger til dette. Bestyrelsen har nemlig formået, at få en tidligere Sønderholm-dreng, Christian Havrehed, til at holde foredrag efter generalforsamlingen. Christian har haft sin arbejdsplads i Hongkong, og har også roet tværs over Stillehavet – altså kan han berette om et spændende internationalt og udfordrende liv.

Er du interesseret i at blive medlem og deltage i foreningens aktiviteter, så skal du blot klikke på menupunktet – OM ARKIVET. Et medlemsskab koster 80 kr. om året for hele husstanden.

Sommerudflugt den 12. juni kl. 19.00

Sommerudflugten går i år til den store lokale virksomhed FC Beton.

Vi mødes på den oprindelige adresse for virksomheden – midt i Frejlev – Nibevej 331. Her vil 2. og 3. generation af familien Mølgaard være guider på en rundtur.

Efter rundvisning her, kører vi til den nuværende hovedadresse mellem Frejlev og Drastrup – her vil virksomheden være vært for lidt til ganen – og naturligvis en fortælling om FC Betons nyere historiske udvikling.

Tilmelding inden den 8. juni til formand Peter Stoffersen – 4017 8302

På gensyn – bestyrelsen

Generalforsamling 2019

Årets generalforsamling afholdes i Frejlev Kirkecenter, Verdisvej 4 – tirsdag den 12. februar kl. 19.30 – dagsorden iht. vedtægterne.

Efter generalforsamlingen fortæller Arne Christensen, der er søn af mejeriejerne Sigrid og Sigurd Christensen, om Drastrup Mejeris historie igennem tiden. Arne har arbejdet i mejeribranchen i hele sit liv, så det bliver helt sikkert en spændende historie vi skal høre.

På gensyn – Bestyrelsen

Bjergposten nr. 42 – 2018 er på vej til medlemmerne

Foreningens medlemmer kan godt begynde at glæde sig – der er et nyt årsskrift fra lokalhistorisk forening, på vej ud til dem.

I dette nummer kan der bl.a. læses om anlæggelsen af den nu 25 år gamle Ny Nibevej. Endvidere er der spændende artikler fra Aalborg Golfklubs baneanlæg på Jægersprisvej. Her blev de første 9 golfhuller taget i brug for 50 år siden. Idag er er 3 sløjfer på hver 9 huller.

Desuden er der flere bidrag fra mangeårige beboere i vores lokalområde – og et par gode beretninger om Post Elly fra Frejlev.

Glæd jer til spændende læsning – hvis I ikke allerede har modtaget Bjergposten.

Åbent Arkiv – lørdag den 10. november kl. 14 – 17

Har du GULD I GEMMERNE derhjemme, så er du velkommen til at tage det med på arkivet denne dag – så vil vi evt. skanne, kopiere eller du kan aflevere det, og vi vil registrere og opbevare arkivalierne.

Alle er velkomne til at besøge os og få et indtryk af hvad vi opbevarer på vore mange hyldemeter. Vi kan også hjælpe dig med at finde oplysninger som du søger – både hos os selv og i andre arkiver.

Du er meget velkommen til en god snak og en kop kaffe!

På gensyn – Bestyrelsen

Sommerudflugt den 6. juni kl. 19.00

Så nærmer datoen sig for foreningens sommerudflugt, der går til Rebildcentret, Røde Møllevej 4.

Her er der arrangeret en guidet tur på det forholdsvis nye center ved Tingbæk Kalkminer. Det er et interessant sted med kalk, kilder, kunst og kold krig, inden for en årrække åbnes attraktionen Regan Vest.

Der betales for entre, guide, kaffe og brød, og prisen er 100 kr. pr. deltager.

Tilmelding til Peter – 40 17 83 02, John – 21 47 33 94 eller mail:  inden mandag den 4. juni.

Der vil være samkørsel fra Sønderholm Kirke kl. 18.30

Drømmen om Amerika

Sådan har tidligere stadsarkivar i Aalborg, Henning Bender, valgt at kalde sit foredrag, der foregår på Nørholm Skole, Nørholmsvej 480, den 14. marts kl. 19.00.

Inden foredraget, har Kirsten Arden lovet at fortælle lidt om skolen og vise os den imponerende udsigt over Limfjordens vande.

Derefter vil Henning Bender fortælle om den store udvandring, der skete fra Danmark til Amerika – og vi kan glæde os til en fantastisk rejse.

Aftenen afsluttes med kaffe og brød til en pris af 60 kr. pr. deltager.

Tilmelding senest den 12. marts til Peter – 4017 8302 eller John – 2147 3394 eller på mail –

På gensyn –

Bestyrelsen

Velbesøgt generalforsamling

Den 14. februar afholdt foreningen sin ordinære generalforsamling. I år foregik den i Nørholm Forsamlingshus, og allerede 5 minutter før den planlagte start, var der mødt de 65 medlemmer, der også deltog resten af aftenen.

Generalforsamlingen var gennemført i løbet af en halv time. Først bød formand Peter Stoffersen velkommen og foreslog John Ejdrup som dirigent. Forslaget godkendtes af forsamlingen med applaus.

Herefter aflagde formanden beretning vedr. arbejdet i det forgangne år – grundet kassererens fravær, måtte formanden også gennemgå regnskabet. Begge dele godkendte forsamlingen uden yderligere spørgsmål.

I forbindelse med de valg, der skal gennemføres iht. vedtægterne, opstillede alle til endnu en 2-årig periode, og forsamlingen ønskede ikke opstilling af yderligere kandidater. Så der var genvalg til alle. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.

Efter generalforsamlingen kunne Lene Bjerre, der har grundlagt firmaet Lene Bjerre Design, indvi forsamlingen i firmaets spændende udvikling, der begyndte med, at Lene sad ved køkkenbordet og foldede de første lampeskærme, som hun solgte til familie, naboer og venner. Senere udviklede salget sig, og mange i lokalområdet blev beskæftiget med foldning af lampeskærme – på et tidspunkt blev efterspørgslen så stor, at produktionen blev mekaniseret, og Lene leverede skærme til Holmegård og senere stor eksport til resten af Skandinavien, Tyskland, Frankrig og England.

På et tidspunkt voksede fabrikken sig ud af rammerne i Klitgaard, og der blev bygget en ny fabrik i Skalhuse ved Nibe. For nogle år siden overdrog Lene og Peter Bjerre fabrikken til nye ejere, og fabrikken og brandet Lene Bjerre Design, lever fortsat i bedste velgående.

Efter Lenes ”rejsebeskrivelse” var det blevet kaffetid – efter boller, lagkage og hyggesnak, blev der vist en film om Dronningens besøg på fabrikken i Nibe. Desuden havde Lene lavet en lille udstilling af nogle af de markedsføringsmaterialer, der var lavet gennem årene – og her besvarede hun også de spørgsmål, der var opstået under hendes indlæg.

Også i 2018, vil bestyrelsen gerne takke de mange deltagere, for at være med til at gøre foreningens generalforsamlinger til en god oplevelse i lokalhistoriens tegn.

Generalforsamling 2018

Den 14. februar kl. 19.30 afholder vi ordinær generalforsamling i Nørholm Forsamlingshus. Dagsorden iht. vedtægterne. Der er ikke modtaget forslag til behandling.

Efter generalforsamlingen vil Lene Bjerre fortælle deltagerne om Lene Bjerre Designs udvikling fra køkkenbordsproduktion i Klitgård til international eksportvirksomhed i Nibe.

Efter foredraget serveres kaffe mm.

Bestyrelsen ser frem til endnu en god generalforsamling med stor medlemsdeltagelse – På gensyn

Besøg fra USA

Lørdag den 13. januar havde arkivet besøg fra USA, af Jerry Jorgensen (i midten), der søgte efter flere oplysninger om sin danske oldefar, der var udvandret til USA i 1882.

Jerry var på besøg på Aalborg Universitet, og forinden havde han sendt en email til en person i Sønderholm, som han tilfældigt havde fundet via Google. Takket være Benny Houmann, Ventek (til højre), blev der skabt kontakt til Lokalhistorisk Arkiv, der hurtigt fulgte Jerrys mail op med en invitation til besøg på arkivet.

Vi fik korrigeret en del af de oplysninger Jerry havde vedr. sin oldefar, og regner med efterfølgende at være i stand til at hjælpe ham med yderligere oplysninger vedr. den gren af hans familie.

Oldefaderen hedder Søren Jørgensen Dyrmand, han er født i Tostrup i 1857 og ifølge kirkebogen er han døbt i Sønderholm Kirke i januar 1858. Ved folketællingerne i 1860 og 1880 bor han stadig hos forældrene.

Jerry Jorgensen er Vicepresident på Augustana University i Sioux Falls i South Dakota, der ligger i  den nordlige del af Midt-vesten. Som mange amerikanere var han en venlig og uhøjtidelig mand, der nød at blive vist rundt i lokalområdet. Bl.a. besøgte han Sønderholm Kirke, Troldkirken og Tostrup – og undervejs fik han også lidt historisk indblik i St. Restrup.

Lis Dalsmark, der er arkivleder, sidder til ventre på billedet.