Alle medlemsaktiviteter er aflyst ind til videre!

Lokalhistorisk Forening støtter op om Regeringens tiltag til at stoppe udbredelsen af Corunavirus – derfor er Arkivet ikke åbent for offentligheden ind til videre – og bestyrelsen har valgt at aflyse Forårsturen den 2. april.

Har du lyst til at stifte nærmere bekendtskab med vore arkivalier, så besøg arkiv.dk – og lav søgninger her. Desuden kan vi altid kontaktes på mail eller telefon.

Vi håber snart at kunne være tilbage i normal gænge – og at ovenstående er acceptabelt for alle vore brugere.

Venlig hilsen – Bestyrelsen