Velbesøgt generalforsamling

Den 14. februar afholdt foreningen sin ordinære generalforsamling. I år foregik den i Nørholm Forsamlingshus, og allerede 5 minutter før den planlagte start, var der mødt de 65 medlemmer, der også deltog resten af aftenen.

Generalforsamlingen var gennemført i løbet af en halv time. Først bød formand Peter Stoffersen velkommen og foreslog John Ejdrup som dirigent. Forslaget godkendtes af forsamlingen med applaus.

Herefter aflagde formanden beretning vedr. arbejdet i det forgangne år – grundet kassererens fravær, måtte formanden også gennemgå regnskabet. Begge dele godkendte forsamlingen uden yderligere spørgsmål.

I forbindelse med de valg, der skal gennemføres iht. vedtægterne, opstillede alle til endnu en 2-årig periode, og forsamlingen ønskede ikke opstilling af yderligere kandidater. Så der var genvalg til alle. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.

Efter generalforsamlingen kunne Lene Bjerre, der har grundlagt firmaet Lene Bjerre Design, indvi forsamlingen i firmaets spændende udvikling, der begyndte med, at Lene sad ved køkkenbordet og foldede de første lampeskærme, som hun solgte til familie, naboer og venner. Senere udviklede salget sig, og mange i lokalområdet blev beskæftiget med foldning af lampeskærme – på et tidspunkt blev efterspørgslen så stor, at produktionen blev mekaniseret, og Lene leverede skærme til Holmegård og senere stor eksport til resten af Skandinavien, Tyskland, Frankrig og England.

På et tidspunkt voksede fabrikken sig ud af rammerne i Klitgaard, og der blev bygget en ny fabrik i Skalhuse ved Nibe. For nogle år siden overdrog Lene og Peter Bjerre fabrikken til nye ejere, og fabrikken og brandet Lene Bjerre Design, lever fortsat i bedste velgående.

Efter Lenes ”rejsebeskrivelse” var det blevet kaffetid – efter boller, lagkage og hyggesnak, blev der vist en film om Dronningens besøg på fabrikken i Nibe. Desuden havde Lene lavet en lille udstilling af nogle af de markedsføringsmaterialer, der var lavet gennem årene – og her besvarede hun også de spørgsmål, der var opstået under hendes indlæg.

Også i 2018, vil bestyrelsen gerne takke de mange deltagere, for at være med til at gøre foreningens generalforsamlinger til en god oplevelse i lokalhistoriens tegn.