Arrangementer i 2014

Den 12. februar kl. 19.30 afholder foreningen sin ordinære generalforsamling i Sønderholm Sognegård. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen vil Bent Elkjær fortælle om postvæsenets udvikling i vores område – og der vil være mulighed for at købe foreningens nyeste bogudgivelse: Bidrag til Nørholm Sogns Historie I – Oldtiden – 1910.

Foreningen er vært ved kaffe og brød.

På gensyn – Bestyrelsen

Den 23. april kl. 19.00 går Forårsturen til Oxholm Kirke på Vestre Skovvej på Øland – se evt. Bjergposten nr. 37.

Den 18. juni kl. 19.00 går Sommerudflugten til Vildmoseporten på Biersted Mosevej 277 ved Biersted – se evt. Bjergposten nr. 37.