Generalforsamlingen den 10. februar 2016

Særdeles stor tilslutning til generalforsamling

I Frejlev kirkecenter måtte der, ved den årlige generalforsamling i Lokalhistorisk forening i Frejlev, Nørholm og Sønderholm sogne, åbnes op til det tilstødende lokale. Folk kom fra nær og fjern, og bestyrelsen havde heldigvis sikret sig ekstra brød og kaffe til lejligheden, men, at antallet af interesserede medlemmer nåede op på over 100, overraskede vist enhver.

Den lokale Palle Kjærsgaard var inviteret ,og han indledte aftenen med at fortælle om den historie, som firmaet S. D. Kjærsgaard, nu i forkortet form SDK, er rundet af. Om den farfar, som sammen med sine fem drenge, igennem årene har sat præg på området omkring Frejlev. Det være sig salg og reparation af næsten alle former for maskiner, lige fra vindmotorer, specielle kartoffeloptagere, Bukh, Ford og Ferguson traktorer og landbrugsmaskiner, og nu til Case-entreprenørmaskiner. Også bilmærkerne Simca, Toyota, Citroen, VW og Audi dækker en del af familiens omfangsrige historie.

Palle fortalte om, hvorledes firmaet altid har vægtet kunden meget højt; og hvor sætningen, ” Hvad siger kunden?” stadigvæk er de ord fra farfaren Søren Dengsø Kjærsgaard, som holder ved – den dag i dag.

Det var også nogle af de ord, han benyttede i sine breve hjem til familien, da han kort inden 2. Verdenskrigs afslutning blev anholdt af tyske soldater og interneret i Frøslevlejren. Tankerne var på hjemmefronten – ikke blot med kærlige hilsner til sin kone Maren og de fem sønner Hans, Vagn, Ronald, Erik og Ole, men i lige så høj grad til de ansatte, og til de opgaver, han nu ikke kunne udføre på det elskede værksted, han i 1930 havde startet op i Frejlev.

Heldigvis kom Søren Dengsø hjem, og Palle Kjærsgaard kunne, som alle tilhørerne, konstatere at “Det var stort.” – Nu kunne historien føres op til i dag.

“Den lille anemone” af Kaj Munk rundede passende foredraget af, og formanden for den lokalhistoriske forening Peter Stoffersen kunne tage over. Her aflagde han beretning om årets gang, og foreningen kunne ses tilbage på to meget velbesøgte arrangementer. Først til Dansk Nutidsmuseum i Års og senere udflugten til området omkring Voergård slot. Han takkede desuden de mange, som altid besøger foreningens stande ved de lokale byfester og lignende, og oplyste at arkivets hjemmeside også er meget velbesøgt.

Hvis man har gamle papirer og billeder liggende, er det altid vigtigt at få det scannet og registreret. Derfor blev alle opfordret til at tænke over dette inden en eventuel forårsrengørring sætter ind, og så er man altid velkommen til at komme op på Arkivet med det.

Formanden takkede bestyrelsen for det gode og muntre samarbejde, og satte pris på det arbejde, de frivillige medarbejdere har udført i årets løb. Kasserer Flemming Gravesen fremlagde regnskabet, og det blev godkendt af generalforsamlingen, ligesom den beskedne kontingentforhøjelse til 80 kr. om året også blev godkendt.

Næste år har foreningen 40 års jubilæum, og i den forbindelse blev der nedsat et jubilæumsudvalg bestående af Lis Dalsmark, Lis Jensen og Karen Hansen.

De bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev genvalgt: Henning Klitgård fra Drastrup, John Ejdrup fra Nibe (tidligere Mellemholm), Per Mølgård fra Tostrup og Karen Hansen fra Sønderholm. Tove Bang fra Nørholm blev suppleant. Egon Flensted Andersen havde valgt at stoppe som revisor, og han blev takket for sit gode arbejde på denne post. Til ny revisor valgtes Poul Hansen fra Nibe, og som revisorsuppleant blev Jørgen Rise Larsen fra Sønderholm valgt.

Dirigent John Ejdrup havde haft et overkommeligt arbejde, og som afslutning takkede Peter Stoffersen de mange fremmødte for deres interesse for den lokale historie.