Over 100 gæster til 40 års jubilæet!

Tak til alle dem der mødte op og hjalp med at festliggøre foreningens 40 års jubilæum den 25. marts. Det blev en helt fantastisk dag, hvor vi fik lejlighed til at præsentere kendte og ukendte billeder fra Frejlev, Nørholm og Sønderholm sogne. Have premiere på offentlig visning af Reerslev-filmen med indtaling af Anton Staun Bendtsen, Sønderholm – tidligere har Staun altid selv været tilstede og talt ved de offentlige fremvisninger, men efter han er afgået ved døden, må vi “nøjes” med lydsporet på filmen.

Receptionen blev indledt med velkomsttale af formand Peter Stoffersen, sang med tekst forfattet af foreningens sekretær Karen Hansen, jubilæumstaler af 2. viceborgmester Mads Sølver Pedersen og konst. stadsarkivar Flemming Nielsen.

Herefter var der fri adgang til de spændende udstillinger og lidt til gane og mave – samt en god snak med andre lokalhistorisk interesserede.

I hele receptionens åbningstid var der høj aktivitet – også hos Claus Thrane, der i dagens anledning fortalte om, og viste en del af de genstande, han finder under mulden vha. sin metaldetektor – og det er ikke guld altsammen, understregede han.

Endnu en gang – tak fordi I var med til at fejre foreningens jubilæum –

Venlig hilsen – Bestyrelsen