Links

Lokalarkiver i Danmark

Statens Arkiver

Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA)

Organisationen Danske Arkiver (ODA)

Udover vort eget arkiv er der en række andre steder, hvor du kan finde oplysninger om lokalhistorie på nettet:

Danpa. Danmarks Nationale Privatarkivdatabase. Her kan du søge registreringer over privatarkiver, som opbevares i lokalarkiverne, Statens Arkiver, Det Kongelige Bibliotek samt forskellige specialsamlinger som f. eks. Det Danske Udvandrerarkiv, Arbejdsbevægelsens Bibliotek og Arkiv, Dansk Folkemindesamling m.v.

www.danpa.dk

Fund og fortidsminder. Kulturarvsstyrelsens landsdækkende database med oplysninger over 150.000 kulturhistoriske lokalioteter – på land og til havs.

www.dkconline.dk

Det kongelige Bibliotek. Søg i REX – Nationabiblioteket – efter billeder, håndskrifter og andet interessant.

www.kb.dk

Vort sogns historie. Indscanning af 13-bindsværket, der udkom i 1950’erne. Det indeholder oplysninger om gårde og husmandssteder i nogle områder af Jylland. Der kan søges direkte efter person- og stednavne.

www.vortsognshistorie.dk

Danskebilleder.dk er en billeddatabase, som gør det muligt at søge i billedsamlinger fra de deltagende arkiver og biblioteker.

www.danskebilleder.dk

Kort. Aalborg Kommune har en omfattende kortsamling på nettet – også mange historiske kort.

www.aalborgkommune.dk

Herudover har Kort- og Matrikelstyrelsen en side med mulighed for at bladre frem og tilbage mellem nye/gamle kort.

www.digdag.dk

Har du brug for at se Danmark fra luften, så kan det ske her – endnu helt tilbage fra 1954:

www.kortal.dk

Kulturrejsen. Siden er den web-baserede del af projektet “Museernes rejse gennem Nordjyllands kultur og historie” Der er indgang via kommuner, tidsperioder eller temaer.

www.kulturrejsen.dk