Supplerende materiale til Bjergposten

I de seneste udgaver af Bjergposten, kan der være henvisninger til skriftligt materiale eller fotos, der er historisk interessante, som vi af hensyn til spalteplads har fravalgt at medtage i Bjergposten. Disse materialer kan du hente og læse ved at klikke på nedenstående links (understreget tekst).

Bjergposten nr. 38:

Interview med husmanden og digteren Anders Christensen, St. Restrup – afskrift fra optagelse fra DR P 1 i 1964.

Bjergposten nr. 39:

Ved at klikke her, får du en mere udførlig beskrivelse af Restrup Friskoleelever i 1944 (Billedet side 7)