Referat af sidste generalforsamling

Referat af generalforsamlingen 11. februar 2015 i Nørholm forsamlingshus

 1. Valg af dirigent: John Ejdrup.
 2. Beretning ved Peter Stoffersen:
  Takker de mange, der er kommet (73 medlemmer). Forårsturen til Øland var et vellykket og et velbesøgt arrangement. Bent Hedemand fra Frejlev fortalte om stedets historie. Sommerudflugten gik til Vildmoseporten, hvortil der også var mange deltagere. Vi vil til dette års arrangementer bede om tilmelding, og håber ikke det bliver nogen hindring for at deltage. I år den 15. april skal vi til Års Nutidsmuseum, hvor alle er velkomne. På Arkivet er der god aktivitet. Der møder der hver tirsdag 6-7 personer op og hjælper med at scanne, registrere og sortere. Arkivet var åbent for alle interesserede i november måned, og igen var tilslutningen helt fantastisk, og vi tænker faktisk på, om den lille stue ved siden af arkivet kunne indlemmes i vores lokale. Dette kunne også være til gavn for skolernes elever, som her efter den nye skolelov, skal gøre brug af lokalområdets historie-arkiv. Jon har også været oppe på Sønderholm skole for at fortælle om sin skoletid, men dette er måske kun begyndelsen på et nyt og udvidet samarbejde. Arkibas- søgefunktion skulle være tilgængelig omkring den 20. februar. Vores egen hjemmeside bliver fortsat flittigt besøgt med ca. 30-40 besøg dagligt. Den må betegnes som en succes. Nørholm-bogen og Restrup-bogen kan stadig købes, og overskuddet fra salget af Restrup-bogen på ca. 50.000 kr. er nu overført til en nystartet forening, hvorfra der kan ansøges om støtte til kulturelle formål i vores område. Der har i området omkring Nørholm altid været en stor detektoraktivitet, og takket være disse, er der fundet næsten over 500 gamle mønter, smykker og lign. Vi forventer at høre nærmere om disse fund og udgravninger – de kommende år. I år 2017 har foreningen 40 års jubilæum. Der arbejdes på arrangementer i den forbindelse. Tak for det gode samarbejde med både bestyrelse og medarbejderne i Arkivet. Beretningen godkendes af generalforsamling med klapsalver.
 3. Regnskabet ved Flemming Gravesen:
  Godkendes af generalforsamlingen.
 4. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent – 75 kr. Godkendes.
 5. Indkomne forslag: Ændring af vedtægter: Arkivudvalget har besluttet, at foreningen skal have indskrevet i vedtægterne, hvad der skal ske, hvis et Arkiv kunne blev nødt til at lukke. Det er ikke aktuelt i vores forening, men vedtægtsændringen godkendes.
 6. Valg til bestyrelsen: Jon Jensen, Flemming Gravesen og Peter Stoffersen genvælges. Gunnar Jensen genvælges som suppleant.
 7. Valg til revisor: Mogens Ejersbo genvælges.
 8. Eventuelt. John E takker for den store interesse, der er for hjemmesiden.

Efter kaffen var der foredrag:

Else Jensen fra Saltum fortalte en livlig og interessant historie ud fra hendes fars håndskrevne erindringer. Han – Anton Ottesen, der er født i 1896 i vores område – skrev siderne med tre lag karbonpapir, så hans børn kunne få et eksemplar af dem. Vi fik også stor glæde af dem, for Else var en fortræffelig fortæller. Hun havde desuden forberedt sig grundigt med et tidligere besøg hos John E, og havde taget både billeder og andre effekter med hjemmefra. Det var en aften i Nørholm og Klitgårds tegn, hvor gode gamle historier blev hentet frem.