Kategoriarkiv: Nyheder

Udflugt til Farsø

 

Onsdag den 30. marts kl. 14 inviteres foreningens medlemmer til besøg på Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museet, Søndergade 48, Farsø. Der vil være guidet rundvisning på museet.

Prisen er 50 kr. pr. person, og omfatter entre, kaffe og brød og guide.

Tilmelding senest den 23. marts til Peter Stoffersen, 4017 8302 eller John Ejdrup, 2147 3394 eller mail:

Evt. ønske om samkørsel skal aftales ved tilmelding

Resume af generalforsamlingen den 9. februar 2022

Der var forår i luften, blomster på bordene og et godt humør i sigte, da 50 medlemmer af Lokalhistorisk forening for Frejlev, Nørholm og Sønderholm sogne i onsdags var samlet til den årlige generalforsamling. Her kunne dirigenten John Ejdrup kundgøre at generalforsamlingen var lovligt varslet, og formanden Peter Stoffersen fik ordet til beretningen, som jo, pga Corona-restriktioner, omhandlede to år.

Trods der var tale om en lang periode, var der dog ikke så meget at berette om. Arkivet havde været lukket ned i perioder og en udflugt var blevet aflyst. Men heldigvis kunne der berettes om en succesfuld udflugt til Vitskøl Kloster, samt et Åbent Arkiv-arrangement i november 2021, hvor mange besøgende kom til den aktuelle udstilling af Anders Hunes litografier. På det digitale område har der derimod ikke været stilstand. Foreningen har oplevet en meget tydelig fremgang af besøg på både hjemmeside, facebookgruppe og et stigende antal mails til Arkivet. Denne fremgang er positiv, men formanden opfordrede dog også folk til stadigvæk at besøge Arkivet personligt, for eventuelt at aflevere arkivalier eller få svar på spørgsmål, som arkivets samlinger måske kan være behjælpelig med.

Peter Stoffersen takkede det mangeårige medlem af foreningen, Hardy Frandsen fra Frejlev, for et godt og stabilt arbejde, først som formand og de senere år som frivillig på Arkivet. Nu er han flyttet fra egnen og har derfor valgt at stoppe. Ligeledes takkede han Lis Dalsmark fra Nibe for hendes utrættelige arbejde i foreningens tjeneste. Nu har hun fået oplært andre i sin kunnen på Arkivet og har derfor valgt at søge nye udfordringer. Peter afsluttede med at takke foreningens bestyrelse for det gode samarbejde og han glæder sig til et kommende år med forhåbentlig normale forhold.
Kasserer Flemming Gravesen fik ordet til fremlæggelse af regnskabet og det blev, ligesom formandens beretning, godkendt med klapsalver. Kontingentet forblev uændret.

Bestyrelsens medlemmer var alle på valg og bestyrelsen består nu af Peter Stoffersen, Nibe, John Ejdrup, Nibe, Bodil Bundgaard, Frejlev, Flemming Gravesen, Frejlev, Anders Rubæk, Sønderholm, Karen Hansen, Sønderholm, Tove Bang, Nørholm (suppl.) samt de to nyvalgte medlemmer Inge Wulff, Nibe og Per Sloth Bendtsen, Nørholm (suppl.). Jørgen Rise og Søren Hoppe Christensen (suppl.), begge Sønderholm, er genvalgt som revisorer sammen med den nyvalgte Steen Buus Nielsen, Nibe.

Fra salen blev det bemærket, om Arkivlokalet i Sønderholm ikke kunne tænkes at flytte til noget større. Ganske vist er foreningens lokale lige blevet anvist for et par år siden, men alligevel burde den meget aktive forening overveje, om der i fremtiden er tilstrækkelige gode forhold til både de mange frivillige samt behovet for ekstra plads til arkivalierne. Tanken blev hermed givet videre til foreningens fortsatte arbejde.

Efter kaffen holdt Mads Sølver Pedersen, Frejlev, et godt og behageligt foredrag. Han fortalte om de forskellige familiemæssige forhold, som havde gjort, at han nu i ca. 50 år har boet i Frejlev. Som dreng var han altid at finde på den lokale fodboldbane, og som ung/voksen har han altid haft en stor interesse for at gøre en indsats i de forskellige lokale foreninger. Det være sig i Borgerforeningen, hvor han bl.a. fremhæver det tidlige tiltag med Giftfri By, og han blev også formand for ungdomsafdelingen i Restrup Idrætsforening, hvor både drenge og piger var meget aktive indenfor fodboldsporten. I 2005 blev han budt velkommen som Byrådskandidat til Aalborg Kommune, og i det arbejde fulgte et godt og lærerigt samarbejde med lokale folk som Edgar Christensen, Keld Lundgård og Kjeld Andersen.
I dag er arbejdet i byrådet skiftet ud med bl.a. bedstefar-gerning, borgerforenings-arbejde (igen) og som nyvalgt medlem af Sønderholm-Frejlev Menighedsråd. Han er selvfølgelig stadigvæk direktør for Marinemuseet Springeren, men nyder nu sit knapt så hektiske liv.

Det blev en hyggelig aften i særdeles godt selskab med både kendte og nye ansigter.

Velbesøgt Åbent Arkiv og nyt Bjergposten 2021

Det nyligt afholdte Åbent Arkiv blev meget velbesøgt. Måske skyldtes det, at bestyrelsen i år havde besluttet, at medlemmerne kunne afhente Bjergposten 2021, der netop var modtaget fra trykkeriet. Under alle omstændigheder havde de fremmødte en hyggelig eftermiddag, hvor der blev drukket en del kaffe og udvekslet mange gode lokale historier. Ja, der kom sågar besøg af et medlem, der er bosat i Svendborg.

I løbet af kort tid går bestyrelsen i gang med at omdele Bjergposten til alle de medlemmer, der bor i nærområdet – medlemmer længere væk, vil modtage deres eksemplar med PostNord.

Vi synes selv, at det endnu en gang er lykkedes at lave et årsskrift med et god og alsidigt indhold – så nu håber vi naturligvis at medlemmerne har samme mening om indholdet. Vi ønsker jer alle en god læselyst!

Er du endnu ikke medlem af foreningen, men har lyst til at blive det, så kan du, ved at klikke her, se hvad du skal gøre. Kontingentet for 2022 er 80 kr. pr. husstand.

 

Åbent Arkiv – lørdag den 13. november kl. 14 – 17

– Medlemmer kan afhente deres eksemplar af Bjergposten 2021 – og evt. betale kont.

– Ønsker du at blive medlem, kan du melde dig ind, betale kontingent og få Bjergposten

– Se udstillingen af Anders Hunes malerier og litografier + luftfotos og gårdmalerier

– Få en god snak om lokale historier – kigge i de mange ringbind med fotos og tekst

– Nyde den frisklavede kaffe mm.

På gensyn på Stadionvej 2 i skolegården ved Sønderholm Skole

Sommerudflugt til Vitskøl Kloster

Udflugten er onsdag den 16. juni kl. 19.00.

Klostret er beliggende på Viborgvej 475, 9681 Ranum

Pris for guide, kaffe og brød – 50 kr.

Tilmelding inden den 9. juni til Peter Stoffersen – 4017 8302 eller John Ejdrup – 2147 3394.

Der vil være mulighed for samkørsel fra Sønderholm Kirke kl. 18.00 og naturligvis også fokus på aktuelle forhold vedr. Corona-restriktioner.

PS. I forbindelse med rundvisningen skal benyttes en del trapper, så rundvisningen er ikke egnet for gangbesværede.

Vel mødt – Bestyrelsen

Vores generalforsamling er desværre udskudt – indtil videre!

Grundet de nationale restriktioner ifbm. Covid-19, har bestyrelsen – desværre! – besluttet at udskyde vores ordinære generalforsamling til senere på året!

Den nye dato vil blive offentliggjort i god tid – og vi håber som vanligt at se mange af vore trofaste medlemmer i Sognesalen i Sønderholm – til en god generalforsamling, god forplejning og et godt og spændende lokalhistorisk foredrag.

På gensyn – Bestyrelsen

Arkivet holder lukket til den 19. januar 2021

I overensstemmelse med anbefalinger og restriktioner ifbm. COVID-19, har vi besluttet at holde tidlig juleferie på arkivet. Foreløbig regner vi med at åbne igen tirsdag den 5. januar kl. 9. Julelukningen forlænges til tirsdag den 19. januar 2021

Alle ønskes en Glædelig Jul og Godt Nytår –

Mange hilsener – Bestyrelsen

Bjergposten nr. 44 – årsskrift 2020 – er netop udkommet

Foreningens årsskrift er netop nu ved at blive postomdelt eller omdelt til lokale medlemmer af foreningens bestyrelse. Alle vil forhåbentlig have modtaget årsskriftet i løbet af den første uge i december.

I årets udgave af Bjergposten er der spændende lokalhistoriske artikler fra Porsheden, om Tostrup-Stenen, Møllen i Nørholm og om familien Rubæk, Frejlev og St. Restrup. Årsskriftet afsluttes med en beretning om hvorledes Bogen om St. Restrup blev til.

Da Corona-pandemien var årsag til aflysning af foreningens ture i 2020, har vi valgt at gentage disse i 2021 – og håber så, at de kan gennemføres. Disse og generalforsamlingen 2021 kan der ligeledes læses om i dette nr. af Bjergposten.

Hvis du ikke allerede er medlem af lokalhistorisk forening – og har fået lyst til at blive det, så klik på menupunktet: OM ARKIVET. Her er der flere oplysninger om hvorledes man bliver medlem – og dermed modtager Bjergposten.

Sommertur til Vitskøl Kloster er AFLYST!

Selvom Danmark er ved at genåbne efter Coronapandemien, så har bestyrelsen besluttet ikke at gennemføre foreningens sommertur til Vitskøl Kloster den 10. juni d.å.

Til gengæld håber bestyrelsen, at det snart bliver muligt atter at åbne Arkivet på Sønderholm Skole, men der kommer yderligere information her på hjemmesiden og på Facebook.

Pas fortsat godt på jer selv – og hinanden –

Venlige hilsener – Bstyrelsen