Forfatterarkiv: admin

Boggave til unge og ældre i området

Foreningen har foræret en bogpakke til skolerne i Frejlev, Nørholm og Sønderholm, samt til Kastaniegården i Frejlev og Solsidecentret i Nibe. Pakken indeholder de sidste seks bogudgivelser foreningen har støttet.

Formålet med gaven er, dels at øge interessen for lokalhistorien, samt at styrke kendskabet til foreningen – så vores håb er, at bøgerne vil blive flittigt brugt i fremtiden.

Skoleleder Merete Bachmann (th) og DUS fællesleder Kirsten Arden Pedersen (tv) – Nørholm Skole – har netop modtaget foreningens boggave, som de viser frem. De gav begge udtryk for, at de glædede til at få et bedre kendskab til lokalområdets historie.

 

Generalforsamling 2023

Der afholdes generalforsamling den 15. februar kl. 19.30 i Sognesalen i Sønderholm, Nibevej 505.

Dagsorden iht. vedtægterne

Derefter fortæller Gert Kristensen, Nyrup Mark om sin virksomhed – GK Energi

Aftenen slutter med kaffebord og hyggelig snak!

På gensyn – Bestyrelsen

Udflugt til Farsø

 

Onsdag den 30. marts kl. 14 inviteres foreningens medlemmer til besøg på Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museet, Søndergade 48, Farsø. Der vil være guidet rundvisning på museet.

Prisen er 50 kr. pr. person, og omfatter entre, kaffe og brød og guide.

Tilmelding senest den 23. marts til Peter Stoffersen, 4017 8302 eller John Ejdrup, 2147 3394 eller mail:

Evt. ønske om samkørsel skal aftales ved tilmelding

Resume af generalforsamlingen den 9. februar 2022

Der var forår i luften, blomster på bordene og et godt humør i sigte, da 50 medlemmer af Lokalhistorisk forening for Frejlev, Nørholm og Sønderholm sogne i onsdags var samlet til den årlige generalforsamling. Her kunne dirigenten John Ejdrup kundgøre at generalforsamlingen var lovligt varslet, og formanden Peter Stoffersen fik ordet til beretningen, som jo, pga Corona-restriktioner, omhandlede to år.

Trods der var tale om en lang periode, var der dog ikke så meget at berette om. Arkivet havde været lukket ned i perioder og en udflugt var blevet aflyst. Men heldigvis kunne der berettes om en succesfuld udflugt til Vitskøl Kloster, samt et Åbent Arkiv-arrangement i november 2021, hvor mange besøgende kom til den aktuelle udstilling af Anders Hunes litografier. På det digitale område har der derimod ikke været stilstand. Foreningen har oplevet en meget tydelig fremgang af besøg på både hjemmeside, facebookgruppe og et stigende antal mails til Arkivet. Denne fremgang er positiv, men formanden opfordrede dog også folk til stadigvæk at besøge Arkivet personligt, for eventuelt at aflevere arkivalier eller få svar på spørgsmål, som arkivets samlinger måske kan være behjælpelig med.

Peter Stoffersen takkede det mangeårige medlem af foreningen, Hardy Frandsen fra Frejlev, for et godt og stabilt arbejde, først som formand og de senere år som frivillig på Arkivet. Nu er han flyttet fra egnen og har derfor valgt at stoppe. Ligeledes takkede han Lis Dalsmark fra Nibe for hendes utrættelige arbejde i foreningens tjeneste. Nu har hun fået oplært andre i sin kunnen på Arkivet og har derfor valgt at søge nye udfordringer. Peter afsluttede med at takke foreningens bestyrelse for det gode samarbejde og han glæder sig til et kommende år med forhåbentlig normale forhold.
Kasserer Flemming Gravesen fik ordet til fremlæggelse af regnskabet og det blev, ligesom formandens beretning, godkendt med klapsalver. Kontingentet forblev uændret.

Bestyrelsens medlemmer var alle på valg og bestyrelsen består nu af Peter Stoffersen, Nibe, John Ejdrup, Nibe, Bodil Bundgaard, Frejlev, Flemming Gravesen, Frejlev, Anders Rubæk, Sønderholm, Karen Hansen, Sønderholm, Tove Bang, Nørholm (suppl.) samt de to nyvalgte medlemmer Inge Wulff, Nibe og Per Sloth Bendtsen, Nørholm (suppl.). Jørgen Rise og Søren Hoppe Christensen (suppl.), begge Sønderholm, er genvalgt som revisorer sammen med den nyvalgte Steen Buus Nielsen, Nibe.

Fra salen blev det bemærket, om Arkivlokalet i Sønderholm ikke kunne tænkes at flytte til noget større. Ganske vist er foreningens lokale lige blevet anvist for et par år siden, men alligevel burde den meget aktive forening overveje, om der i fremtiden er tilstrækkelige gode forhold til både de mange frivillige samt behovet for ekstra plads til arkivalierne. Tanken blev hermed givet videre til foreningens fortsatte arbejde.

Efter kaffen holdt Mads Sølver Pedersen, Frejlev, et godt og behageligt foredrag. Han fortalte om de forskellige familiemæssige forhold, som havde gjort, at han nu i ca. 50 år har boet i Frejlev. Som dreng var han altid at finde på den lokale fodboldbane, og som ung/voksen har han altid haft en stor interesse for at gøre en indsats i de forskellige lokale foreninger. Det være sig i Borgerforeningen, hvor han bl.a. fremhæver det tidlige tiltag med Giftfri By, og han blev også formand for ungdomsafdelingen i Restrup Idrætsforening, hvor både drenge og piger var meget aktive indenfor fodboldsporten. I 2005 blev han budt velkommen som Byrådskandidat til Aalborg Kommune, og i det arbejde fulgte et godt og lærerigt samarbejde med lokale folk som Edgar Christensen, Keld Lundgård og Kjeld Andersen.
I dag er arbejdet i byrådet skiftet ud med bl.a. bedstefar-gerning, borgerforenings-arbejde (igen) og som nyvalgt medlem af Sønderholm-Frejlev Menighedsråd. Han er selvfølgelig stadigvæk direktør for Marinemuseet Springeren, men nyder nu sit knapt så hektiske liv.

Det blev en hyggelig aften i særdeles godt selskab med både kendte og nye ansigter.