Udflugt til Lundbæk den 7. juni kl. 19.00

På onsdag vil medlemmerne af Lokalhistorisk Forening for Frejlev, Nørholm og Sønderholm sogne gå i både de gamle baroners, Tordenkalvens og Niels Quist-Jensens fodspor. Her vil den tidligere forstander for Nordjyllands Landbrugsskole Niels Quist-Jensen nemlig stoppe op, og se tilbage på de mange år, han har boet på det gamle herresæde Lundbæk. Her har han været tæt på landbrugets virke og ungdom igennem et kvart århundrede, og det og meget mere vil han naturligvis fortælle gode historier om. Foreningen ser frem til et behageligt arrangement, nu hvor foreningens 40 års jubilæum stadigvæk fejres og sommeren hilses i møde.

Tilmelding, gerne inden d. 2. juni, til Peter Stoffersen 4017-8302, John Ejdrup 2147-3394 eller mail til

Over 100 gæster til 40 års jubilæet!

Tak til alle dem der mødte op og hjalp med at festliggøre foreningens 40 års jubilæum den 25. marts. Det blev en helt fantastisk dag, hvor vi fik lejlighed til at præsentere kendte og ukendte billeder fra Frejlev, Nørholm og Sønderholm sogne. Have premiere på offentlig visning af Reerslev-filmen med indtaling af Anton Staun Bendtsen, Sønderholm – tidligere har Staun altid selv været tilstede og talt ved de offentlige fremvisninger, men efter han er afgået ved døden, må vi “nøjes” med lydsporet på filmen.

Receptionen blev indledt med velkomsttale af formand Peter Stoffersen, sang med tekst forfattet af foreningens sekretær Karen Hansen, jubilæumstaler af 2. viceborgmester Mads Sølver Pedersen og konst. stadsarkivar Flemming Nielsen.

Herefter var der fri adgang til de spændende udstillinger og lidt til gane og mave – samt en god snak med andre lokalhistorisk interesserede.

I hele receptionens åbningstid var der høj aktivitet – også hos Claus Thrane, der i dagens anledning fortalte om, og viste en del af de genstande, han finder under mulden vha. sin metaldetektor – og det er ikke guld altsammen, understregede han.

Endnu en gang – tak fordi I var med til at fejre foreningens jubilæum –

Venlig hilsen – Bestyrelsen

Generalforsamling den 15. februar kl. 19.30

Desværre er der indsneget sig en lille fejl i Bjergposten nr. 40 vedr. datoen for foreningens generalforsamling.

Den foregår altså onsdag den 15. februar 2017 kl. 19.30 i Sønderholm Sognegård.

Dagsorden iht. foreningens vedtægter.

Efter generalforsamlingen vil Christian Juul fortælle om da Niels Hausgård, Poul Krebs, Tørfisk og mange andre kendte musikere indspillede plader og kassettebånd på et af Nordens mest moderne pladestudier, “Stuk” i Sønderholm. Hans forældre ejede studiet.

Foreningen er vært ved kaffe og brød.

PS. HUSKAT foreningens 40 års jubilæum fejres på Sønderholm Skole den 25. marts kl. 10 – 15

 

Så er Bjergposten nr. 40 udkommet!

Foreningens medlemmer har god grund til at glæde sig til at modtage årets Bjergposten – og det vil ske i løbet af de næste 14 dage, hvor postbuddet eller et bestyrelsesmedlem vil sørge for at medlemmerne modtager årsskriftet personligt eller i postkassen.

I denne udgave af Bjergposten kan du bl.a. glæde dig til at læse om Tordenkalven og glæden ved at finde fortiden via en metaldetektor. Endvidere er der lokale historier fra Porsheden, Tostrup, Drastrup og Sønderholm – alle krydret med herlige gamle billeder i sort/hvid eller farver.

Er du endnu ikke medlem af foreningen, og ønsker at blive det – så er der nu en passende lejlighed. Kontingentet er kun 80 kr. i 2017 – og medlemmerne kan deltage i alle foreningens arrangementer – herunder vores 40 års jubilæumsarrangement.

Arkivernes Dag – Åbent Arkiv – lørdag den 12. november

Den 12. november kl. 14 – 17 er alle velkomne til at besøge arkivet på Stadionvej 2 (ved Sønderholm Skole).

Årets tema er “Fra arkivets gemmer” – og vi vil vise mange af de billeder vi pt. har registreret.

Vi har en hel del billeder, hvor vi savner oplysninger om begivenhed, årstal og navne – dem håber vi DU vil hjælpe os med at frembringe.

Udover the/kaffe, kan du få lidt undervisning i at søge i arkivalierne – og en god snak med andre lokalhistorisk interesserede.

ALLE er velkomne – på gensyn

Sommerudflugt – Guidet tur i Aalborg

På sommerudflugten vil arkivar Flemming Nielsen sætte fokus på området omkring Danmarksgade. Der er lagt op til en spændende og interessant tur rundt i de gamle gader.

Man mødes ved Stadsarkivet, Arkivstræde 1, 9000 Aalborg – onsdag den 15. juni 2016 kl. 19.00. Efter turen serveres kaffe og brød, der koster 40 kr. pr. deltager.

Tilmelding inden den 13. juni til Flemming Gravesen, 2047 9122, Karen Hansen, 3034 5099 eller via mail:

Der vil være mulighed for samkørsel fra Sønderholm Kirke kl. 18.30

På gensyn – bestyrelsen

Oplev Springeren – det maritime oplevelsescenter – den 13. april

Lokalhistorien besøger den maritime historie

Når den lokalhistoriske forening for Frejlev, Nørholm og Sønderholm sogne i år har valgt at besøge “Springeren” i Aalborg, skyldes det bl. a, at direktøren for museet, Mads Sølver Pedersen, kommer fra Frejlev.

Han har forberedt en guidet tur i det museum, som for fire år siden blev hærget af en brand, og han vil helt sikkert fortælle om undervandsbåden “Springeren”, der skulle ophugges for ca. 25 år siden. Og som et led i bevarelsen af ubåden, opstod idéen til museet. Det rummer nu derudover en stor samling af gamle modelsejlskibe, effekter og oplevelser fra havnen og fra rederierne i Aalborg, og der er udstillinger af både redningsstationer og fyrtårne fra andre dele af landet. Der vil naturligvis også blive vist rundt på det tilhørende græsareal, hvor spørgsmålet om, hvordan Aalborg Miniby er havnet her, vil blive besvaret.

Foreningen håber på en god tilslutning og ser frem til en aften i skibsfartens tegn, hvor der samtidig vil være en stor sandsynlighed for at få et par sømandshistorier med på togtet.

Oplev “Springeren”
– det maritime oplevelsescenter på Vestre Fjordvej 81 i Aalborg
onsdag den 13. april kl. 19.00.

Der er gratis entre, og kaffe med brød koster 40 kr.
Tilmelding skal ske inden den 11. april til Peter Stoffersen 40178302, John Ejdrup 21473394
eller på mail til:


Der er mulighed for samkørsel fra Sønderholm kirke kl. 18.30

På gensyn – Bestyrelsen

Generalforsamlingen den 10. februar 2016

Særdeles stor tilslutning til generalforsamling

I Frejlev kirkecenter måtte der, ved den årlige generalforsamling i Lokalhistorisk forening i Frejlev, Nørholm og Sønderholm sogne, åbnes op til det tilstødende lokale. Folk kom fra nær og fjern, og bestyrelsen havde heldigvis sikret sig ekstra brød og kaffe til lejligheden, men, at antallet af interesserede medlemmer nåede op på over 100, overraskede vist enhver.

Den lokale Palle Kjærsgaard var inviteret ,og han indledte aftenen med at fortælle om den historie, som firmaet S. D. Kjærsgaard, nu i forkortet form SDK, er rundet af. Om den farfar, som sammen med sine fem drenge, igennem årene har sat præg på området omkring Frejlev. Det være sig salg og reparation af næsten alle former for maskiner, lige fra vindmotorer, specielle kartoffeloptagere, Bukh, Ford og Ferguson traktorer og landbrugsmaskiner, og nu til Case-entreprenørmaskiner. Også bilmærkerne Simca, Toyota, Citroen, VW og Audi dækker en del af familiens omfangsrige historie.

Palle fortalte om, hvorledes firmaet altid har vægtet kunden meget højt; og hvor sætningen, ” Hvad siger kunden?” stadigvæk er de ord fra farfaren Søren Dengsø Kjærsgaard, som holder ved – den dag i dag.

Det var også nogle af de ord, han benyttede i sine breve hjem til familien, da han kort inden 2. Verdenskrigs afslutning blev anholdt af tyske soldater og interneret i Frøslevlejren. Tankerne var på hjemmefronten – ikke blot med kærlige hilsner til sin kone Maren og de fem sønner Hans, Vagn, Ronald, Erik og Ole, men i lige så høj grad til de ansatte, og til de opgaver, han nu ikke kunne udføre på det elskede værksted, han i 1930 havde startet op i Frejlev.

Heldigvis kom Søren Dengsø hjem, og Palle Kjærsgaard kunne, som alle tilhørerne, konstatere at “Det var stort.” – Nu kunne historien føres op til i dag.

“Den lille anemone” af Kaj Munk rundede passende foredraget af, og formanden for den lokalhistoriske forening Peter Stoffersen kunne tage over. Her aflagde han beretning om årets gang, og foreningen kunne ses tilbage på to meget velbesøgte arrangementer. Først til Dansk Nutidsmuseum i Års og senere udflugten til området omkring Voergård slot. Han takkede desuden de mange, som altid besøger foreningens stande ved de lokale byfester og lignende, og oplyste at arkivets hjemmeside også er meget velbesøgt.

Hvis man har gamle papirer og billeder liggende, er det altid vigtigt at få det scannet og registreret. Derfor blev alle opfordret til at tænke over dette inden en eventuel forårsrengørring sætter ind, og så er man altid velkommen til at komme op på Arkivet med det.

Formanden takkede bestyrelsen for det gode og muntre samarbejde, og satte pris på det arbejde, de frivillige medarbejdere har udført i årets løb. Kasserer Flemming Gravesen fremlagde regnskabet, og det blev godkendt af generalforsamlingen, ligesom den beskedne kontingentforhøjelse til 80 kr. om året også blev godkendt.

Næste år har foreningen 40 års jubilæum, og i den forbindelse blev der nedsat et jubilæumsudvalg bestående af Lis Dalsmark, Lis Jensen og Karen Hansen.

De bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev genvalgt: Henning Klitgård fra Drastrup, John Ejdrup fra Nibe (tidligere Mellemholm), Per Mølgård fra Tostrup og Karen Hansen fra Sønderholm. Tove Bang fra Nørholm blev suppleant. Egon Flensted Andersen havde valgt at stoppe som revisor, og han blev takket for sit gode arbejde på denne post. Til ny revisor valgtes Poul Hansen fra Nibe, og som revisorsuppleant blev Jørgen Rise Larsen fra Sønderholm valgt.

Dirigent John Ejdrup havde haft et overkommeligt arbejde, og som afslutning takkede Peter Stoffersen de mange fremmødte for deres interesse for den lokale historie.

Generalforsamling og lokalhistorisk foredrag

HUSK – det er den 10. februar 2016 kl. 19.30 i Frejlev Kirkecenter

Der vil være fokus på mekanik, traktorer, biler og andre køretøjer, når Palle Kjærsgaard fra Frejlev næste onsdag vil fortælle om sin farfar Søren Dengsø Kjærsgaard. Farfaren, som oprindelig stammede fra Mellemholm, havde en meget stor interesse for alt, der kunne køre, og han startede firmaet S.D. Kjærsgaard i Frejlev i 1930. Her har der altid været fart på, og firmaet er nu et af de ældste i landet inden for maskinhandel.
Kirkecentret i Frejlev danner rammen om den årlige generalforsamling i Lokalhistorisk forening for Frejlev, Nørholm og Sønderholm sogne, og alle medlemmer er meget velkomne. Der vil også være mulighed for at se de nyrestaurerede lokaler i kirkecentret, og der imødeses en fornøjelig, hyggelig og lokalhistoriefortællende aften.

På gensyn – bestyrelsen