Forfatterarkiv: admin

Anton – en dreng fra Klitgaard

Anton er født udenfor ægteskab i 1896 i Klitgaard. Han vokser op hos sin mormor, der er enkekone.

Opvækstforholdene er meget beskedne, og Anton kommer tidligt ud at tjene.

Denne beskedne opvækst, beskriver Else Jensen, meget mere detaljeret i sin bog om sin fars liv. Beskrivelserne bygger Else Jensen på sin fars egne optegnelser igennem livet.

Læseren får en god beskrivelse af, hvor beskedne forhold de fleste folk i Klitgaard og resten af Nørholm Sogn (og sikkert også resten af Danmark), levede under i begyndelsen af 1900-tallet.

Første del af bogen beskriver Antons barndom og skolegang, samt en række enkeltepisoder, der giver et godt indtryk af det lokale liv.

Barndommen får nu hurtigt en ende, og allerede i sommeren 1905, da Anton er 9 år, får han sin første plads som hyrdedreng i nærheden af hjemmet.

Herefter følger beskrivelser fra en lang række ansættelsesforhold, dels som hyrdedreng, senere som karl på en række gårde i Nørholm Sogn. Beskrivelserne er så gode, at gårdene stadig kan identificeres, og det gør jo læsningen meget nærværende. Samtidig får man et godt indtryk af hvor forskelligt bønderne behandlede deres tyende – heldigvis blev tyendet de fleste steder behandlet med respekt, men alle steder var arbejdet fysisk hårdt.

Bogen afsluttes med beskrivelser fra Antons giftemål og voksenliv frem til 1930. Denne del af livet foregår forskellige steder i Vendsyssel.

Bogen kan købes på her på arkivet for 175 kr. – kan også sendes mod yderligere betaling af forsendelsesomkostninger.

Muligheder for lidt ekstra lokalhistorie!

I den kommende weekend kan du møde repræsentanter for lokalhistorisk forening følgende steder og tidspunkter:

I forbindelse med Børnedyrskuet i Nørholm lørdag d. 10. juni, kan du møde os på Nørholm Skole mellem kl. 10 og 15.

I forbindelse med Byfesten i Sønderholm, er der ekstraordinært åbent på Lokalhistorisk Arkiv søndag d. 11. juni kl. 13 – 16. Arkivet ligger ved byfestpladsen.

Alle er velkomne begge steder – På gensyn!

Udflugt til Lundbæk den 7. juni kl. 19.00

På onsdag vil medlemmerne af Lokalhistorisk Forening for Frejlev, Nørholm og Sønderholm sogne gå i både de gamle baroners, Tordenkalvens og Niels Quist-Jensens fodspor. Her vil den tidligere forstander for Nordjyllands Landbrugsskole Niels Quist-Jensen nemlig stoppe op, og se tilbage på de mange år, han har boet på det gamle herresæde Lundbæk. Her har han været tæt på landbrugets virke og ungdom igennem et kvart århundrede, og det og meget mere vil han naturligvis fortælle gode historier om. Foreningen ser frem til et behageligt arrangement, nu hvor foreningens 40 års jubilæum stadigvæk fejres og sommeren hilses i møde.

Tilmelding, gerne inden d. 2. juni, til Peter Stoffersen 4017-8302, John Ejdrup 2147-3394 eller mail til

Over 100 gæster til 40 års jubilæet!

Tak til alle dem der mødte op og hjalp med at festliggøre foreningens 40 års jubilæum den 25. marts. Det blev en helt fantastisk dag, hvor vi fik lejlighed til at præsentere kendte og ukendte billeder fra Frejlev, Nørholm og Sønderholm sogne. Have premiere på offentlig visning af Reerslev-filmen med indtaling af Anton Staun Bendtsen, Sønderholm – tidligere har Staun altid selv været tilstede og talt ved de offentlige fremvisninger, men efter han er afgået ved døden, må vi “nøjes” med lydsporet på filmen.

Receptionen blev indledt med velkomsttale af formand Peter Stoffersen, sang med tekst forfattet af foreningens sekretær Karen Hansen, jubilæumstaler af 2. viceborgmester Mads Sølver Pedersen og konst. stadsarkivar Flemming Nielsen.

Herefter var der fri adgang til de spændende udstillinger og lidt til gane og mave – samt en god snak med andre lokalhistorisk interesserede.

I hele receptionens åbningstid var der høj aktivitet – også hos Claus Thrane, der i dagens anledning fortalte om, og viste en del af de genstande, han finder under mulden vha. sin metaldetektor – og det er ikke guld altsammen, understregede han.

Endnu en gang – tak fordi I var med til at fejre foreningens jubilæum –

Venlig hilsen – Bestyrelsen

Generalforsamling den 15. februar kl. 19.30

Desværre er der indsneget sig en lille fejl i Bjergposten nr. 40 vedr. datoen for foreningens generalforsamling.

Den foregår altså onsdag den 15. februar 2017 kl. 19.30 i Sønderholm Sognegård.

Dagsorden iht. foreningens vedtægter.

Efter generalforsamlingen vil Christian Juul fortælle om da Niels Hausgård, Poul Krebs, Tørfisk og mange andre kendte musikere indspillede plader og kassettebånd på et af Nordens mest moderne pladestudier, “Stuk” i Sønderholm. Hans forældre ejede studiet.

Foreningen er vært ved kaffe og brød.

PS. HUSKAT foreningens 40 års jubilæum fejres på Sønderholm Skole den 25. marts kl. 10 – 15

 

Så er Bjergposten nr. 40 udkommet!

Foreningens medlemmer har god grund til at glæde sig til at modtage årets Bjergposten – og det vil ske i løbet af de næste 14 dage, hvor postbuddet eller et bestyrelsesmedlem vil sørge for at medlemmerne modtager årsskriftet personligt eller i postkassen.

I denne udgave af Bjergposten kan du bl.a. glæde dig til at læse om Tordenkalven og glæden ved at finde fortiden via en metaldetektor. Endvidere er der lokale historier fra Porsheden, Tostrup, Drastrup og Sønderholm – alle krydret med herlige gamle billeder i sort/hvid eller farver.

Er du endnu ikke medlem af foreningen, og ønsker at blive det – så er der nu en passende lejlighed. Kontingentet er kun 80 kr. i 2017 – og medlemmerne kan deltage i alle foreningens arrangementer – herunder vores 40 års jubilæumsarrangement.

Arkivernes Dag – Åbent Arkiv – lørdag den 12. november

Den 12. november kl. 14 – 17 er alle velkomne til at besøge arkivet på Stadionvej 2 (ved Sønderholm Skole).

Årets tema er “Fra arkivets gemmer” – og vi vil vise mange af de billeder vi pt. har registreret.

Vi har en hel del billeder, hvor vi savner oplysninger om begivenhed, årstal og navne – dem håber vi DU vil hjælpe os med at frembringe.

Udover the/kaffe, kan du få lidt undervisning i at søge i arkivalierne – og en god snak med andre lokalhistorisk interesserede.

ALLE er velkomne – på gensyn

Sommerudflugt – Guidet tur i Aalborg

På sommerudflugten vil arkivar Flemming Nielsen sætte fokus på området omkring Danmarksgade. Der er lagt op til en spændende og interessant tur rundt i de gamle gader.

Man mødes ved Stadsarkivet, Arkivstræde 1, 9000 Aalborg – onsdag den 15. juni 2016 kl. 19.00. Efter turen serveres kaffe og brød, der koster 40 kr. pr. deltager.

Tilmelding inden den 13. juni til Flemming Gravesen, 2047 9122, Karen Hansen, 3034 5099 eller via mail:

Der vil være mulighed for samkørsel fra Sønderholm Kirke kl. 18.30

På gensyn – bestyrelsen

Oplev Springeren – det maritime oplevelsescenter – den 13. april

Lokalhistorien besøger den maritime historie

Når den lokalhistoriske forening for Frejlev, Nørholm og Sønderholm sogne i år har valgt at besøge “Springeren” i Aalborg, skyldes det bl. a, at direktøren for museet, Mads Sølver Pedersen, kommer fra Frejlev.

Han har forberedt en guidet tur i det museum, som for fire år siden blev hærget af en brand, og han vil helt sikkert fortælle om undervandsbåden “Springeren”, der skulle ophugges for ca. 25 år siden. Og som et led i bevarelsen af ubåden, opstod idéen til museet. Det rummer nu derudover en stor samling af gamle modelsejlskibe, effekter og oplevelser fra havnen og fra rederierne i Aalborg, og der er udstillinger af både redningsstationer og fyrtårne fra andre dele af landet. Der vil naturligvis også blive vist rundt på det tilhørende græsareal, hvor spørgsmålet om, hvordan Aalborg Miniby er havnet her, vil blive besvaret.

Foreningen håber på en god tilslutning og ser frem til en aften i skibsfartens tegn, hvor der samtidig vil være en stor sandsynlighed for at få et par sømandshistorier med på togtet.

Oplev “Springeren”
– det maritime oplevelsescenter på Vestre Fjordvej 81 i Aalborg
onsdag den 13. april kl. 19.00.

Der er gratis entre, og kaffe med brød koster 40 kr.
Tilmelding skal ske inden den 11. april til Peter Stoffersen 40178302, John Ejdrup 21473394
eller på mail til:


Der er mulighed for samkørsel fra Sønderholm kirke kl. 18.30

På gensyn – Bestyrelsen